Polityka Prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania plików „cookies” bloga Junior IT Rekruter

Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz informuje o wykorzystywaniu plików cookies w ramach funkcjonowania bloga Junior IT rekruter pod adresem www.junioritrekruter.pl, zwanego dalej blogiem.

Właścicielem bloga Junior IT rekruter jest jego autor, który jest jedynym administratorem danych. Kontakt z autorem bloga jest możliwy jest pod adresem e-mailowym: helou@junioritrekruter.pl

§1

DEFINICJE

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1. Administrator – właściciel bloga.

2. Blog – blog dostępny pod adresem www.junioritrekruter.pl, na platformie WP Stacja (www.wpstacja.pl), domena w serwisie OVH (www.ovh.pl).

3. Użytkownik – każda osoba fizyczna lub prawna, korzystająca z Bloga.

4. Pliki cookies (ciasteczka) – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika [np. komputerze, smartfonie, tablecie], ponadto mogą być one odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

§2

DANE OSOBOWE

I. Przetwarzanie danych.

1. Administratorem danych Użytkownika jest wyłącznie Administrator opisany §1 pkt 1.

2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności dostępnych na blogu, ułatwienia korzystanie z bloga oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego bloga, przetwarzamy dane osobowe dotyczące aktywności na blogu oraz ilości czasu spędzanego na każdej z podstron na blogu, historii wyszukiwania, lokalizacji, adresie IP, ID urządzenia, danych dotyczących przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego Użytkownika.

3. Administrator bloga dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

II. Podanie danych przez Użytkownika.

4a. Podanie danych przez Użytkownika zawsze jest w pełni dobrowolne.

4b. Niewyrażenie zgody na podanie danych przez Użytkownika może skutkować brakiem dostępu do niektórych funkcji bloga.

III. Gromadzenie danych przez Administratora.

5. Dane osobowe Administrator gromadzi z należytą starannością oraz odpowiednio chroni je przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione za pomocą narzędzi udostępnianych na platformie WordPress.

6. Administrator nie udostępnia danych przekazywanych mu przez Użytkowników jakimkolwiek podmiotom trzecim.

7. Administrator nie będzie przechowywał danych dłużej, niż do zamknięcia bloga.

IV. Podstawa przetwarzania danych.

8. Dane osobowe zbierane przez Administratora bloga są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

V. Uprawnienia Użytkowników.

9. Użytkownikowi przysługują uprawnienia wynikające z aktów prawnych wskazanych w §2 pkt 7, w tym w szczególności do:

a. prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, czy też ograniczenia ich przetwarzania;

b. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

c. prawo do przenoszenia danych;

d. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, w przypadku gdy Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził;

e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem oraz gromadzeniem danych przez Administratora.

§3

SYSTEM KOMENTARZY

1. Blog korzysta zewnętrznego systemu komentarzy Disqus.

2. Użytkownik zostawiając komentarz na blogu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez system komentarzy Disqus zgodnie z jego polityką prywatności.

3. Komentarze Użytkownika wyświetlane są na blogu, ale przechowywane są na platformie Disqus.

4. Administrator bloga nie administruje danymi Użytkownika koniecznymi do pozostawienia komentarza w systemie Disqus.

§4

PLIKI COOKIES

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu:

a. zapewnienia prawidłowego działania Bloga;

b. dostosowania zawartości strony do preferencji Użytkownika;

c. w celach statystycznych;

d. w celach marketingowych.

2. Każdy Użytkownik ma możliwość konfiguracji swojej przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika [np. komputerze, smartfonie, tablecie].

2a. Dokonanie przez Użytkownika powyżej opisanej czynności może prowadzić do tego, że korzystanie z Bloga będzie utrudnione.